Uniwersytet

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 92) podpisał Zarządzenia:

 

nr 57 z dnia 31 maja 2024 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

nr 59 z dnia 31 maja 2024 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego CRP (2. stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenia obowiązują od dnia 1 czerwca 2024 roku, od godz. 00:00, do dnia 31 sierpnia 2024 roku do godz. 23:59.

W związku z powyższym:

Proszę o niezwłoczne potwierdzenie e-mailem zwrotnym na adres staly_dyzur@uws.edu.pl aktu otrzymania niniejszej informacji oraz rozpoczęcie realizacji zadań wynikających w załączonych do wiadomości procedur do wprowadzenia ww. stopni alarmowych.

W związku z wykonaniem procedur określonych dla UWS na tę okoliczność w załączeniu przesyłam przedmiotowy materiał.

 

 Prośba o zachowanie szczególnej czujności i informowanie odpowiednich osób funkcyjnych działu informatycznego i Specjalisty ds. SZBI o wszelkich incydentach bezpieczeństwa.

 

Ponadto przygotowane ogłoszenie i informacje o wprowadzeniu stopni alarmowych rozsyłam do osób funkcyjnych zgodnie z procedurą.

Z poważaniem  

 

Stały dyżur UPH

Marcin Kozieł

Załączniki: