Uniwersytet

Nagroda im. Prof. Lesława Szczerby dla najlepszego studenta UwS jest nagrodą przyznawaną jednorazowo w danym roku akademickim w kwocie 2000 zł , najlepszemu studentowi każdego wydziału Uniwersytetu za wysokie wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe i organizacyjne. Nagroda zostanie wręczona podczas uroczystości z okazji Święta Uczelni w dniu 15 maja 2024 r. Swoje kandydatury można zgłaszać do 26 kwietnia br.

W konkursie mogą wziąć udział studenci, którzy w roku akademickim 2022/2023 uzyskali średnią ocen z dotychczas zrealizowanych przedmiotów nie niższą niż 4,5. Dodatkowym atutem są inne udokumentowane osiągnięcia naukowe lub organizacyjne. Warunkiem otrzymania nagrody jest też uczestnictwo w uroczystości Święta Uczelni, podczas której nastąpi uroczyste wręczenie dyplomów dla nagrodzonych osób. Wyłonieni przez Kapitułę Konkursową laureaci otrzymają pięć nagród po 2000 złotych.
Pliki do pobrania

Regulamin przyznawania nagrody im. Profesora Lesława Szczerby
Wniosek o nagrodę dla najlepszego studenta