Uniwersytet

ul. Konarskiego 2 (pokój 12)
08-110 Siedlce
tel. 25 643-19-31, 25 643-19-32

Kierownik

lic. Artur Ochnik

Zastępca kierownika

inż. Jarosław Soćko 

Pracownicy

specjalista: mgr inż. Krzysztof Mróz
referent: mgr Anna Gryczewska
samodzielny referent: mgr Ewa Zańko