Uniwersytet

ul. Konarskiego 2 (pokoje 22 do 26)
08-110 Siedlce
tel. 25 643-19-02 do 643-19-08

Kwestor

mgr Edyta Kornilak (pokój 24)
tel: 25 643-19-16
kwestor@uws.edu.pl

Zastępca Kwestora

mgr inż. Jolanta Mućko (pokój 26)

Kierownik działu

mgr Dorota Mudant (pokój 25)

Pracownicy

specjalista: mgr Anna Ciok
samodzielne księgowe: mgr Agnieszka Kurowska-Cześnik, mgr Aleksandra Kicka, mgr Agnieszka Guzek,
mgr Anna Andrzejewska, mgr Anna Rombel