Uniwersytet

ul. Konarskiego 2
08-110 Siedlce
tel. 25 643-19-35, 25 643-19-41

Kierownik

mgr Monika Wachnikowska (pokój 59)

Pracownicy

starszy specjalista: mgr Klaudia Krawczyk-Styrna (pokój 57)
specjalista: mgr Justyna Gabryszewska-Gochnio (pokój 57)
samodzielny referent: mgr Monika Marciniak (pokój 57)