Uniwersytet

mgr Mariusz Cielemęcki

ul. Konarskiego 2 (pokój 2)
08-110 Siedlce
tel. 25 643-17-34
e-mail: szbi@uph.edu.pl