Uniwersytet


dr inż. Sylwia Ptaszek
tel. 25 643 17 34
e-mail: sylwia.ptaszek@uph.edu.pl
ul. 3 Maja 54 
08-110 Siedlce

Informacja o wpływie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące na zdrowie ludzi i środowisko oraz o wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska.

Realizując obowiązek wynikający z art. 32c ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo Atomowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 623 ze zm.) informuję, że jednostki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach prowadzące działalność w narażeniu na promieniowanie jonizujące nie uwalniają substancji promieniotwórczych do środowiska.

Wdrożony system oceny narażenia osób z ogółu ludności, na podstawie danych obliczeniowych i pomiarów dozymetrycznych, wykazuje, że prowadzone działalności, objęte nadzorem Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, nie wywierają negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko naturalne.

REKTOR

prof. dr hab. Mirosław Minkina