Uniwersytet

Dane adresowe:

DS nr 4, pok. 10
ul. Żytnia 17/19, 08-110 Siedlce
tel. 25 643-15-90 do 92

Podległość merytoryczna

Prorektor ds. studiów
prof. dr hab. Marek Gugała
tel. 25 643 19 25
rekdydaktyka@uws.edu.pl

Kierownik

mgr Edyta Żydak (pokój 5)
tel. 25 643-19-25

Pracownicy

specjalista: mgr Kamila Wysokińska, tel. 25 643-15-90
specjalista: mgr Ewa Jaworska tel. 25 643-15-92 
specjalista: mgr Katarzyna Oknińska, tel.25 643-19-23
starszy referent: mgr Magdalena Kazimierzak, tel. 25 643-15-91