Uniwersytet

Dane adresowe:

ul. Konarskiego 2 (pokój 11)
08-110 Siedlce
tel. 25 643-19-47, 25 643-19-53
e-mail: promocja@uph.edu.pl

Podległość merytoryczna

...

Kierownik

mgr Konrad Kacprzak
tel. 25 643-19-47

Pracownicy

specjalista - mgr Michał Boratyński (tel. 25 643-19-34)
starszy referent - lic. Karolina Ługowska (tel. 25 643-19-53)
starszy referent - mgr Diana Toniyevych (tel. 25 643-19-96)
specjalista - mgr Dariusz Szulhaniuk (tel. 25 643-19-47)Zakres działania:

Dział Promocji i Komunikacji organizuje i prowadzi promocję Uniwersytetu, a w szczególności:

  1. promuje osiągnięcia naukowe, kulturalne i sportowe;
  2. kształtuje wizerunek uczelni;
  3. promuje Uniwersytet na rynku usług akademickich;
  4. organizuje współpracę z instytucjami kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym, aktywnie pomnażając bazę rekrutacyjną;
  5. opracowuje informator dla kandydatów na studia;
  6. organizuje promocję absolwentów Uniwersytetu;
  7. administruje witryną internetową Uniwersytetu;
  8. prowadzi inne działania związane z promocją Uniwersytetu i jego współpracą ze środowiskiem.

Internetowe strony obsługiwane przez Dział Promocji: