Uniwersytet

witryna jednostki: www.ijil.uph.edu.pl/

Dane adresowe:

ul. Żytnia 39
08-110 Siedlce
tel. 25 643 18 71/82
e-mail: ijil@uph.edu.pl

Dyrektor Instytutu

dr hab. Sławomir Sobieraj, profesor uczelni

Zastępca Dyrektora Instytutu

dr Ewa Kozak