Uniwersytet

witryna jednostki: www.inob.uws.edu.pl/

Dane adresowe:

ul. Żytnia 39
08-110 Siedlce
tel. 25 643 18 62/63
e-mail: bezpieczenstwo@uws.edu.pl

Dyrektor Instytutu

dr hab. Stanisław Topolewski, profesor uczelni

Zastępca Dyrektora Instytutu

dr Agnieszka Araucz-Boruc