Uniwersytet

Dane adresowe:

Dom Studenta nr 5, pokój 10
ul. Żytnia 17/19
08-110 Siedlce
tel. 25 643-15-20
e-mail: wydawnictwo@uph.edu.pl
strona internetowa: www.wydawnictwo-naukowe.uph.edu.pl
strona internetowa sklepu: www.wydawnictwo.uph.edu.pl

Podległość merytoryczna

Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą
dr hab. inż. Zbigniew Karczmarzyk, profesor uczelni
tel. 25 643-19-43
reknauka@uph.edu.pl

Kierownik

dr Aldona Borkowska

Pracownicy

specjalista: mgr Ewa Roguska
starsi redaktorzy: dr Tadeusz Boruta, mgr Katarzyna Sarnowska, dr Danuta Skowrońska
redaktor: mgr Małgorzata Młynarska

Dokumenty

Patrz: Pracownicy -> Druki firmowe -> Dokumenty Wydawnictwa

Informacje o wydawnictwie

Podstawowym celem działania Wydawnictwa Naukowego UPH jest popularyzacja dorobku naukowego pracowników Uczelni.

Cel ten realizowany jest przez opracowywanie, przygotowywanie do druku oraz dystrybucję i rozpowszechnianie rozpraw naukowych, monografii, czasopism naukowych, materiałów konferencyjnych, podręczników, skryptów, przewodników metodycznych i innych materiałów dydaktycznych i naukowych. Działalność wydawnicza opiera się na planie rocznym, przygotowywanym na podstawie propozycji zgłoszonych przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu i zatwierdzonym przez Komitet Wydawniczy. Członkowie Komitetu Wydawniczego pełnią funkcje redaktorów działowych publikacji zgłaszanych do wydania przez jednostki organizacyjne UPH, współpracują z autorami lub redaktorami naukowymi, wskazują lub akceptują recenzentów prac złożonych w Wydawnictwie Naukowym UPH. Wszystkie prace naukowe publikowane przez Wydawnictwo Naukowe UPH są recenzowane.

Wydawnictwo Naukowe UPH publikuje rocznie około 50 tytułów książek i czasopism. Prezentują one rezultaty badań naukowych prowadzonych w naszej Uczelni z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych, rolniczych, ścisłych, przyrodniczych, o zdrowiu i sztuki. Wiele z nich to pozycje cenione i cieszące się zainteresowaniem nie tylko w kraju, ale także za granicą.