Uniwersytet

witryna jednostki: www.ii.uph.edu.pl

Dane adresowe:

ul. 3 Maja 54
08-110 Siedlce
tel. 25 643 10 27
e-mail: sekretariat_ii@uph.edu.pl

Dyrektor Instytutu

dr Artur Niewiadomski

Zastępca Dyrektora Instytutu

dr inż. Mirosław Barański