Uniwersytet

ul. Konarskiego 2 (pokoje 9 i 10)
08-110 Siedlce
tel. 25 643-19-27, 25 643-19-48, 25 643-19-67
e-mail: sop@uph.edu.pl

Radca prawny

mgr Leszek Czapski (pokój 10)
tel. 25 643-19-82

Pracownicy:

specjalista mgr Magdalena Orzyłowska (pokój 10), tel. 25 643-19-67
specjalista - mgr Łukasz Tokarski (pokój 9), tel. 25 643-19-48
specjalista mgr Anika Zając (pokój 9), tel. 25 643-19-27