Uniwersytet


Malina Kaszuba
- doktor habilitowana w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Specjalizuje się w problematyce bezpieczeństwa międzynarodowego, szczególnie w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, rosyjskich sił zbrojnych oraz relacji Rosji z byłymi republikami radzieckimi.

Od 2020 roku jest  Dziekanem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Życiorys

W 2004 roku ukończyła studia na kierunku stosunki międzynarodowe. Następnie studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa narodowego (2005). W 2009 roku ukończyła studia doktoranckie, 24 listopada tegoż roku uchwałą Rady Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej na podstawie obrony rozprawy doktorskiej: Działania humanitarne polskich kontyngentów wojskowych w operacjach pokojowych został jej nadany stopień doktora nauk wojskowych w specjalności bezpieczeństwo międzynarodowe. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie uzyskała decyzją Rady Wydziału Humanistycznego UPH w maju 2019 roku. Podstawą do jego nadania był zgromadzony po doktoracie dorobek naukowy oraz osiągnięcie naukowe w postaci monografii nt. Siły Zbrojne w polityce bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, Oficyna Wydawnicza Rytm, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Warszawa-Siedlce, 2019.

Od 2010 roku związana jest z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. W latach 2016-2020 pełniła funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa (obecnie Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie). Była także członkiem Rady Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz członkiem Senackiej Komisji ds. oceny jakości kształcenia Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach.

Działalność naukowa, dydaktyczna i popularyzująca naukę:

Autorka 4 monografii dotyczących polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej oraz Bliskiego Wschodu oraz kilkudziesięciu artykułów poświęconych wspomnianej już polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej oraz implikacjom współczesnych konfliktów międzynarodowych dla międzynarodowego środowiska bezpieczeństwa, a także metodologii badań bezpieczeństwa międzynarodowego.

Wypromowała jednego doktora. Pełniła funkcję promotora pomocniczego w dwóch przewodach doktorskich, które zakończyły się nadaniem stopnia doktora. Pełni funkcję recenzenta w postępowaniach o nadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego.

Jest założycielem i redaktorem naczelnym czasopisma naukowego De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności wydawanego przez Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, wpisanego na listę Ministerstwa Edukacji i Nauki. Uczestniczyła w projektach badawczych realizowanych w Akademii Obrony Narodowej i Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

Odznaczona przez Prezydenta RP „Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę” oraz medalem „Za zasługi dla Siedleckiej Uczelni”.

 • Kaszuba Malina Marta: Russian Vision of Strategic Balance in The 21st Centaury in The Spirit of Political Realism, Przegląd Wschodnioeuropejski, vol. 12, nr 2, 2021, s. 251-261, DOI:10.31648/pw.6879,
 • Minkina Mirosław Jan, Kaszuba Malina Marta: Color revolutions as a threat to security of the Russian Federation the analysis of Russian perspective, Torun International Studies, vol. 1, nr 14, 2021, s. 77-92,
 • Kaszuba Malina Marta: The Collective Security Treaty Organization (CSTO) in the foreign policy of the Russian Federation, Copernicus Journal of Political Studies, nr 1, 2019, s. 141-153, DOI:10.12775/CJPS.2019.008,
 • Kaszuba Malina Marta: The militarization of Russian foreign and security policy and its possible impact on international security, De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, nr 2, 2019, s. 66-83, DOI:10.34739/dsd.2019.02.04,
 • Kaszuba Malina Marta: Siły zbrojne w polityce bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, 2019, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ISBN 9788370519186, [9788373998056], 225 s.,
 • Kaszuba Malina Marta: Ewolucja rosyjskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w latach 2000-2016 , W: Od bezpieczeństwa jednostki do bezpieczeństwa międzynarodowego / Cieślak Eugeniusz, Wyrębek Henryk (red.), 2019, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ISBN 9788370519643, s. 253-266,
 • Kaszuba Malina Marta: Georgia and Ukraine in the Kremlin’s Policy, Connections, nr 1, 2018, s. 43-59, DOI:10.11610/Connections.17.1.03,
 • Kaszuba Malina Marta, Stempień Marta Sara: Bliski Wschód ciągle w ogniu, 2018, Oficyna Wydawnicza RYTM, ISBN 9788370519100, [9788373997998], 150 s., Kaszuba Malina Marta, Stempień Marta Sara, Niedbała Mateusz Paweł: (red.)Polska-Rosja : współczesny świat. Zintegrowany czy zdezintegrowany? 2018, Oficyna Wydawnicza RYTM, ISBN 9788373997974, 265 s.,
 • Kaszuba Malina Marta: Anatomia rosyjskiej wojny hybrydowej , Doctrina. Studia Społeczno-Polityczne, nr 14, 2017, s. 147-160,
 • Kaszuba Malina Marta: Carsko-sowiecka mitologia rosyjskich służb specjalnych, Studia Politologiczne, vol. 43, 2017, s. 223-237,
 • Kaszuba Malina Marta: Skutki negocjacji nuklearnych z Iranem dla bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu, Kwartalnik Bellona, nr 2, 2017, s. 40-50,
 • Kaszuba Malina Marta: W uścisku Moskwy obszar poradziecki, 2017, Oficyna Wydawnicza RYTM, ISBN 9788373997486, 166 s.,
 • Kaszuba Malina Marta, Stempień Marta Sara: Autorytarna geopolityka przetrwania reżimu Baszszara al-Asada podczas wojny domowej oraz inwazji Państwa Islamskiego, SPOŁECZEŃSTWO I POLITYKA. Pismo Edukacyjne, nr 2, 2016, s. 115-128,
 • Kaszuba Malina Marta, Minkina Mirosław Jan: Imperialna gra Rosji, 2016, Oficyna Wydawnicza "Rytm", ISBN 9788373996991, 183 s.,
 • Kaszuba Malina Marta: Implikacje kryzysu ukraińskiego dla Sojuszu Północnoatlantyckiego NATO implications for ukrainian crisis, W: Bezpečnostné Fórum 2015 : zborník vedeckých prác, II zväzok / edit. Jaroslav Ušiak, Dávid Kollár, 2015, Belianum, ISBN 9788055708508, s. 466-473,
 • Kaszuba Malina Marta: Potencjał militarny - atrybut rosyjskiej mocarstwowości Military potential - Russian great power attribute, W: Polska-Rosja perspektywa sąsiedzka / Minkina Mirosław Jan, Kaszuba Malina Marta (red.), 2015, Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego UPH, ISBN 9788364415197, s. 179-193,
 • Minkina Mirosław Jan, Kaszuba Malina Marta: Badanie bezpieczeństwa międzynarodowego, W: Metodologiczne i dydaktyczne aspekty bezpieczeństwa narodowego / redakcja naukowa Waldemar Kitler, Tomasz Kośmider, 2015, Difin, ISBN 9788380850354, s. 66-81,
 • Kaszuba Malina Marta: Nowy wymiar współczesnej wojny, W: Współczesne bezpieczeństwo militarne / Kubiak Mariusz Józef, Turek Andrzej Stanisław (red.), 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, ISBN 9788370516796, s. 49-57.