Kandydaci

Jednostka prowadząca
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
ul. Żytnia 39, p. 2.29
08-110 Siedlce 
tel. 25 643 17 09, 25 643 15 16
e-mail: inzj@uph.edu.pl
Opis studiów zawierający między innymi opis treści programowych itp.:

Zajęcia bazują na metodach problemowych, warsztatowych i treningowych. Treści programowe obejmują: budowanie strategii przedsiębiorstwa, pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej, kierowanie personelem, w tym wykorzystywanie nowoczesnych metod pracy kierowniczej, doradztwo personalne, planowanie i organizowanie public relations, wycenę kapitału intelektualnego, prowadzenie dokumentacji personalnej oraz zarządzanie dokumentacją Kadry-Płace-ZUS. Ponadto program studiów uwzględnia wybrane zagadnienia prawa pracy, BHP, analizy rynków pracy i technologii informatycznych wspomagających procesy decyzyjno-kadrowe.
Słuchacze uczestniczą obowiązkowo w Warsztacie Kompetencji Personalnych oraz przygotowują projekt kadrowy (cease study).

Uzyskane kwalifikacje, uprawnienia itp.:
Studia uprawniają do kierowania personelem.
Słuchacze nabywają specjalistyczną wiedzę połączoną z praktycznymi umiejętnościami prowadzenia spraw pracowniczych, umiejętności tworzenia i analizowania strategii personalnych przedsiębiorstwa, budowania zespołu oraz rozwiązywania konfliktów i problemów kadrowych.

Czas trwania w semestrach:
2 semestry.

Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty:
Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich.

Wymagane dokumenty: wygenerowane z systemu podanie o przyjęcie na studia, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Kandydat składając dokumenty jest zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości i okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia studia podyplomowe (oryginał dokumentu do wglądu).

Przyjmowanie dokumentów - Żytnia 39 pok. 2.29

Wysokość czesnego (link).

Organizacja studiów, w tym terminy zjazdów i inne informacje:
Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym. Zajęcia realizowane są w trakcie sesji weekendowych. Studia kończą się egzaminem. Absolwent otrzymuje Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.