Kandydaci

Jednostka prowadząca

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Instytut Matematyki
ul. 3 Maja 54 pok. 319, 08-110 Siedlce
tel.25 643 11 03
e-mail: imif@uph.edu.pl

 
Opis studiów zawierający między innymi opis treści programowych itp.:

Podyplomowe Studia Analizy Danych - Data Mining przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, pragnących uaktualnić i poszerzyć swoją wiedzę z zakresu szeroko pojętej analizy danych.
Uruchomienie Podyplomowych Studiów Analizy Danych - Data Mining jest odpowiedzią na zapotrzebowanie regionalnego rynku na wykwalifikowanych pracowników z dziedziny zastosowań matematyki oraz informatyki w medycynie, farmakologii, czy w przemyśle.
Wśród podstawowych kursów na studiach podyplomowych znajdują się: Analiza statystyczna danych, Bazy danych, Analiza korelacji i regresji, Analiza i eksploracja danych, Matematyka w ubezpieczeniach, Analiza szeregów czasowych, Prognozowanie.
Wszystkim wykładom towarzyszą ćwiczenia w pracowni komputerowej z wykorzystaniem  oprogramowania: MatLab, Statistica, Mathematica oraz Excel.

Uzyskane kwalifikacje, uprawnienia itp.:

Absolwent Studiów to osoba, która zna zaawansowane metody obliczeniowe, przy wykorzystaniu nowoczesnych programów specjalistycznych i użytkowych.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia samodzielnej działalności w zawodach związanych z szeroko pojętą analizą rzeczywistych procesów.

Czas trwania w semestrach oraz liczba godzin ogółem:

2 semestry, 215 godzin, w tym 85 godzin wykładów i 130 godzin ćwiczeń laboratoryjnych.

Warunki przyjęcia i wymagane dokumenty:

Kandydaci rejestrują się na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), a następnie składają wymagane dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia (wydruk z programu IRK),    
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (oryginał lub odpis dokumentu do wglądu),
  • oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne oraz zasadami ich wnoszenia przez cały czas ich trwania

O przyjęcie mogą się ubiegać absolwenci studiów wyższych, którzy chcą uaktualnić i poszerzyć swoją wiedzę z zakresu szeroko pojętej analizy danych.

Wysokość czesnego (link).
Organizacja studiów, w tym terminy zjazdów i inne informacje:

Zajęcia odbywają się w systemie studiów niestacjonarnych: sobota-niedziela.