Nauka

Tabela zwiera wniosek o pokrycie kosztów postępowania w sprawie nadania stopnia profesora
Wniosek plik programu Word
(dostępny cyfrowo)
plik typu pdf
Wniosek o pokrycie kosztów postępowania w sprawie nadania stopnia profesora plik programu Word  (dostępny cyfrowo) plik typu pdf

KOMUNIKAT Nr 1/2021

PROREKTORA
DS. NAUKI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO
w Siedlcach

z dnia 16 marca 2021 roku

w sprawie sporządzania wniosków o pokrycie kosztów postępowań awansowych

Niniejszym informuję o konieczności dołączania do wniosków o pokrycie kosztów postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego oraz postępowania o nadanie tytułu profesora analizy bibliometrycznej sporządzonej przez Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

PROREKTOR DS. NAUKI
I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ
dr hab. inż. Zbigniew Karczmarzyk

Wykonanie analizy bibliometrycznej jest bezpłatne i trwa do 10 dni roboczych (od przekazania wykazu prac będących podstawą analizy i materiałów potrzebnych do weryfikacji danych tam zamieszczonych)." Więcej: https://bg.uph.edu.pl/dorobek-naukowy/analiza-bibliometryczna 


Wszczęte od dnia 1 października 2019 r. (Rada Doskonałości Naukowej):

Postępowanie profesorskie - Rada Doskonałości Naukowej

USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

USTAWA z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce