Nauka

(projekt 2023-1-PL01-KA131-HED-000125782) 


Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą rozpoczyna nabór pracowników UwS na wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe w ramach programu Erasmus+ (projekt 2023-1-PL01-KA131-HED-000125782). Rekrutacja będzie prowadzona  od 22.01.2024 r. do 16.02.2024 r.

Na stronie https://www.uws.edu.pl/studenci/program-erasmus/wyjazdy-nauczycieli-akademickich znajduje się Zarządzenie nr 5/2024 Rektora UwS z dnia 17 stycznia 2024 roku w sprawie zasad organizacji i realizacji wymiany akademickiej w ramach programu Erasmus+. Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem zanim podejmą Państwo decyzję ubieganiu się o stypendium Erasmus+.


W procesie rekrutacji należy złożyć następujące dokumenty:

  • Formularz zgłoszeniowy na wyjazd w ramach programu Erasmus+ dostępny online pod linkiem: https://forms.gle/F5Ctv26HVRKQsSx48 podpisany przez bezpośredniego przełożonego oraz właściwego koordynatora wydziałowego lub uczelnianego koordynatora Erasmus+. Po wypełnieniu formularza online prosimy czekać na odesłanie wypełnionego formularza w wersji pdf przez pracowników Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą na wskazany w formularzu adres mailowy pracownika, a następnie o uzyskanie stosownych podpisów.
  • Mobility Agreement for Teaching (w przypadku wyjazdów w celach dydaktycznych) lub Mobility Agreement for Training (w przypadku wyjazdów w celach szkoleniowych) podpisany przez instytucję przyjmującą. Formularze dostępne są na stronie: https://www.uws.edu.pl/studenci/program-erasmus/wyjazdy-nauczycieli-akademickich


Pracownicy wydziałów składają dokumenty do właściwego koordynatora wydziałowego:

Wydział Nauk Humanistycznych                                mgr Ewelina Chwedczuk

Wydział Nauk Społecznych                                        dr Ola Bareja-Wawryszuk

                                                                                   dr Bartłomiej Suchodolski

Wydział Nauk Rolniczych                                           dr inż. Krystian Tarczyński

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych                    dr hab. Renata Modzelewska-Łagodzin

Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu           dr Joanna Omieciuch


Pracownicy jednostek nie wchodzących w strukturę wydziałów składają dokumenty do uczelnianego koordynatora Erasmus+:


mgr Olga Jodełka:

olga.jodelka@uws.edu.pl

tel: 25 643 1961