Nauka

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą rozpoczyna nabór studentów na wyjazdy na studia (SMS) w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2024/2025. Rekrutacja będzie przeprowadzona przez komisje wydziałowe do dnia 30.03.2024 r.

Na stronie https://www.uws.edu.pl/studenci/program-erasmus/studia-za-granica-erasmus-plus znajduje się Zarządzenie nr 5/2024 Rektora UPH z dnia 17 stycznia 2024 roku w sprawie zasad organizacji i realizacji wymiany akademickiej w ramach programu Erasmus+. Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem zanim podejmą Państwo decyzję o ubieganiu się o stypendium Erasmus+. W procesie rekrutacji należy złożyć następujące dokumenty:

Zgłoszenie studenta na wyjazd na studia w ramach PROGRAMU ERASMUS+ podpisane przez Przewodniczącego Komisji Wydziałowej i Koordynatora Wydziałowego wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane. Formularze dostępne są na stronie https://www.uph.edu.pl/studenci/program-erasmus/studia-za-granica-erasmus-plus.


Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z właściwymi koordynatorami wydziałowymi:

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych                    dr hab. Renata Modzelewska-Łagodzin


Wydział Nauk Społecznych                                        dr Ola Bareja-Wawryszuk

                                                                                   dr Bartłomiej Suchodolski


Wydział Nauk Rolniczych                                           dr inż. Krystian Tarczyński


Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu           dr Joanna Omieciuch


Wydział Nauk Humanistycznych                                mgr Ewelina Chwedczuk


Szkoła Doktorska                                                       dr Rafał Roguski


Dalszych informacji udziela Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą, nr. wew. 1961.