Nauka

grafika przedstawia The Baltic University Network

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach jest członkiem Baltic University Programme (BUP), który zrzesza uniwersytety położone głównie w obszarze tzw. zlewni Bałtyku, ale również partnerów z Czech, Ukrainy, Norwegii i Białorusi. Sieć koordynowana jest przez szwedzki uniwersytet w Uppsali.

Program Uniwersytetu Bałtyckiego działa od 1991 roku i obecnie zrzesza 93 członków. Posiada 12 centrów narodowych, 3 sekretariaty pomocnicze (w Finlandii, Niemczech i Polsce) oraz jeden główny sekretariat w szwedzkiej Uppsali.  BUP koncentruje się głównie na kwestiach zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska naturalnego i demokracji w regionie Morza Bałtyckiego. Jego celem jest wspieranie kluczowej roli, jaką uczelnie odgrywają w demokratycznym, pokojowym i trwałym rozwoju społeczeństw. Jest to możliwe do osiągnięcia poprzez tworzenie i rozwój innowacyjnych kursów uniwersyteckich - projektów realizowanych we współpracy z organizacjami społecznymi, władzami lokalnymi i przedsiębiorcami. Będąc ze swej natury innowacyjną siecią, BUP dąży do znalezienia nowych sposobów interakcji między uniwersytetami oraz między uniwersytetami a społeczeństwem, aby wspierać rozwój i edukację silnych społeczności lokalnych i międzynarodowych.

W programie uczestniczą wszystkie rodzaje uczelni – humanistyczne i techniczne, wyższe szkoły pedagogiczne i ekonomiczne, akademie rolnicze i medyczne a także inne placówki szkolnictwa wyższego oraz instytucje badawczo-naukowe. BUP jest aktywny w edukacji, badaniach naukowych, informacji oraz w realizowanych projektach.

Społeczność UPH jak członek BUP ma możliwość bezpłatnego udziału w kursach, konferencjach i warsztatach organizowanych w ramach sieci.

Rodzaje kursów:

  • Nauka o środowisku Basenu Morza Bałtyckiego,
  • Środowisko Morza Bałtyckiego,
  • Region Morza Bałtyckiego – Kultura, Polityka, Społeczeństwo,
  • Ludy Bałtyku,
  • Zrównoważony Rozwój Regionu Bałtyckiego,
  • Zrównoważona Gospodarka Wodna,
  • Zrównoważony Rozwój Społeczny i Planowanie Miast.

Więcej informacji na temat  Baltic University Programme:

Aktualności: