Pracownicy

Projekty i Zlecone Usługi Badawcze
DrukPlik DOCPlik PDFPlik dostępny cyfrowo
Wniosek o wyrażenie zgody na złożenie projektu Plik DOC Plik PDF  
Zlecone Usługi Badawcze:      
- Wniosek o przyjęcie do realizacji usługi zleconej Plik DOC    
- Zlecenie usługi badawczej Plik DOC    
- Lista wykonawców do realizacji zleconej usługi badawczej Plik DOC Plik PDF  
- Kalkulacja kosztów zlecenia Plik DOC    
- Protokół zdawczo- odbiorczy zleconej usługi badawczej Plik DOC    
Zadania badawcze
DrukPlik DOCPlik PDFPlik dostępny cyfrowo
Wniosek o finansowanie zadania badawczego w ramach działalności naukowej Plik DOC    
Imienny wykaz wykonawców zadania badawczego Plik DOC    
Zasady wydatkowania środków finansowych przyznanych na zasady wydatkowania środków finansowych przyznanych na realizację zadania badawczego Plik DOC    
Sprawozdanie roczne z zadania badawczego Plik DOC    
Kalkulacja wstępna/Korekta kalkulacji zadania badawczego Plik DOC    
Protokół z realizacji zadań badawczych Plik DOC    
Wniosek o dokonanie opłaty konferencyjnej Plik DOC    
Wyjazdy zagraniczne pracowników
DrukPlik DOCPlik PDFPlik dostępny cyfrowo
Druki dotyczące wyjazdu zagranicznego:      
- wniosek w sprawie wyjazdu służbowego za granicę Plik DOC    
- załącznik do wniosku w sprawie wyjazdu za granicę - staż naukowy zagraniczny Plik DOC    
- załącznik do wniosku w sprawie wyjazdu za granicę - opłata konferencyjna / za nocleg Plik DOC    
- wniosek o udzielenie płatnego urlopu w celu odbycia za granicą kształcenia, stażu naukowego albo dydaktycznego, uczestnictwa w konferencji albo uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych prowadzonych z podmiotem zagranicznym na podstawie umowy o współpracy naukowej. Plik DOC    
Druki dotyczące sprawozdania z wyjazdu zagranicznego:      
- sprawozdanie z pobytu służbowego za granicą Plik DOC    
oświadczenie o braku możliwości otrzymania faktury Plik DOC    Plik dostępny cyfrowo
oświadczenie do rozliczenia wyjazdu służbowego zagranicznego Plik DOC    Plik dostępny cyfrowo
Organizacja konferencji
DrukPlik DOCPlik PDFPlik dostępny cyfrowo
Wniosek o wyrażenie zgody na zorganizowanie konferencji naukowej Plik DOC    
Sprawozdanie merytoryczne z konferencji naukowej organizowanej lub współorganizowanej w UPH Plik DOC    
Kalkulacja konferencji lub seminarium naukowego Plik DOC    
Rozwój kadr
DrukPlik DOCPlik PDFPlik dostępny cyfrowo
Wniosek o pokrycie kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego i postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora Plik DOC    
Zasady kierowania nauczycieli akademickich na staże naukowe i artystyczne na terytorium Polski      
 - załącznik 1: wniosek o skierowanie na krajowy staż naukowy / artystyczny Plik DOC Plik PDF  Plik dostępny cyfrowo
 - załącznik 2: sprawozdanie z odbycia stażu naukowego / artystycznego Plik DOC Plik PDF  Plik dostępny cyfrowo
Zasady i tryb udzielania urlopów naukowych      
 - załącznik 1: wniosek o udzielenie płatnego urlopu naukowego w celu przeprowadzenia badań Plik DOC    
 - załącznik 2: wniosek o udzielenie płatnego urlopu naukowego związanego z przygotowaniem rozprawy doktorskiej Plik DOC    
 - załącznik 4: wniosek o udzielenie płatnego urlopu w celu uczestnictwa we wspólnych badaniach
naukowych prowadzonych z Centrum Łukasiewicz lub instytutem Sieci Łukasiewicz
Plik DOC    
Komisja ds etyki badań naukowych
DrukPlik DOCPlik PDFPlik dostępny cyfrowo
Wniosek do Komisji ds. etyki badań naukowych Uniwersytetu w Siedlcach o zgodę na prowadzenie badania naukowego z udziałem ludzi Plik DOC    


Cudzoziemcy
DrukPlik DOCPlik PDFPlik dostępny cyfrowo
Wzór wniosku o nadanie cudzoziemcowi statusu profesora wizytującego Plik DOC