Nauka

PL V Wspofinansowane przez Unie Europejska POS

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą rozpoczyna nabór pracowników UPH na wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe w ramach programu Erasmus+ (projekt 2022-1-PL01-KA131-HED-000054135). Rekrutacja będzie przeprowadzona przez komisje wydziałowe od 19.12.2022 r. do 10.02.2023 r.

Na stronie https://www.uph.edu.pl/studenci/program-erasmus/wyjazdy-nauczycieli-akademickich oraz https://www.uph.edu.pl/studenci/program-erasmus/wyjazdy-pracownikow-niebedacych-nauczycielami znajduje się Zarządzenie nr 123/2022 Rektora UPH z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie zasad organizacji i realizacji wymiany akademickiej w ramach programu Erasmus+. Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem zanim podejmą Państwo decyzję o ubieganiu się o stypendium Erasmus+.

W procesie rekrutacji należy złożyć następujące dokumenty:
Formularz zgłoszeniowy wyjazdu nauczycieli akademickich/ Formularz zgłoszeniowy wyjazdu pracowników w celach szkoleniowych w ramach PROGRAMU ERASMUS+ KA 131 2022 podpisany przez Przewodniczącego Komisji Wydziałowej i Koordynatora Wydziałowego oraz podpisany przez instytucję przyjmującą Mobility Agreement for Teaching/ Mobility Agreement for Training.

Formularze dostępne są na stronie:
https://www.uph.edu.pl/studenci/program-erasmus/wyjazdy-nauczycieli-akademickich oraz
https://www.uph.edu.pl/studenci/program-erasmus/wyjazdy-pracownikow-niebedacych-nauczycielami


Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z właściwymi koordynatorami wydziałowymi:

Wydział Nauk Humanistycznych – prof Kristina Vorontsova: kristina.vorontsova@uph.edu.pl

Wydział Nauk Społecznych - dr Bartłomiej Suchodolski: bartlomiej.suchodolski@uph.edu.pl, dr Ola Bareja-Wawryszuk: ola.bareja-wawryszuk@uph.edu.pl

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych – dr Renata Modzelewska-Łagodzin: renata.modzelewska-lagodzin@uph.edu.pl

Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach - dr inż. Krystian Tarczyński: krystian.tarczynski@uph.edu.pl

Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu – dr Joanna Omieciuch joanna.omieciuch@uph.edu.pl

Dalszych informacji udziela Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą, nr. wew. 1961.